Tommy Chen
Grace Zhong
Annie Huang
Spring Wu
Jason Xiong

Main Categories

Năng lượng mặt trời Sản Phẩm
Vật Liệu xây dựng
sản phẩm thép
Steel Structure House
35,00 US$ - 45,00 US$/Mét vuông
100.0 Mét vuông(Min. Order)
200,00 US$ - 250,00 US$/Mét vuông
100.0 Mét vuông(Min. Order)
25,00 US$ - 40,00 US$/Mét vuông
500.0 Mét vuông(Min. Order)
8.000,00 US$ - 15.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
200,00 US$ - 250,00 US$/Mét vuông
100.0 Mét vuông(Min. Order)